Systemy termiczne

Systemy termiczne to przemysłowe piece służące do podgrzewania produktów i komponentów do żądanej temperatury do 220°C, a następnie do ich schładzania. W procesie ogrzewania z reguły wykorzystuje się podgrzewane elektrycznie powietrze obiegowe, natomiast chłodzenie odbywa się za pomocą cyrkulacji powietrza i wymienników ciepła.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00