Rozwiązania dla najwyższej precyzji dozowania

18
kwiecień
2015

Media dozowane to najczęściej syntetyczne żywice bazujące na różnych materiałach jak silikony, epoksydy czy poliuretany. Ich zadaniem jest ochrona komponentów przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, uszkodzeniem czy przegrzaniem. Dobierane są pod kątem danego produktu z uwzględnieniem parametrów i właściwości takich jak adhezja, elastyczność, twardość, odporność na wodę lub rozpuszczalniki, przewodność elektryczna, termiczna itp. Kluczowe znaczenie dla zachowania właściwości dozowanego materiału oraz jakości końcowego produktu ma odpowiednie przygotowanie materiału przed dozowaniem.

Wiele żywic wymieszanych jest z „wypełniaczami” w postaci drobinek stałych, które są często bardzo twarde i zakończone ostrymi krawędziami. Pompy i zawory systemu dozowania muszą być odpowiednio zaprojektowane, aby wytrzymać takie obciążenie. W przeciwnym razie skutkować będzie to awaryjnością systemu.

glowicaInnym problemem związanym z obecnością wypełniaczy jest wytrącanie się osadów. Nawet w krótkim czasie może to prowadzić do zaburzenia homogeniczności materiału, co znacznie pogarsza parametry dozowanego medium wpływając tym samym na jakość produktu końcowego. Jedynie specjalne systemy cyrkulacji i mieszania materiału mogą zapewnić zachowanie równomiernego rozkładu domieszek i właściwe ich stężenie w trakcie procesu dozowania.

Dużo żywic drastycznie zmienia swoje właściwości pod wpływem nawet niewielkich zmian temperatury. Zmiana lepkości jednego ze składników może prowadzić do zaburzenia proporcji mieszania. Zmiana czasu zastygania mieszanki może mieć niekorzystny wpływ na cały proces produkcji. Zastosowanie objętościowej kontroli dozowania oraz kontroli temperatury medium na wszystkich etapach procesu gwarantuje jego bezpieczeństwo. Kontrola temperatury umożliwia też celowe zwiększenie temperatury żywicy, co dzięki obniżeniu lepkości materiału pozwala przyśpieszyć dozowanie i skrócić całkowity czas cyklu.

Obecność nawet śladowych ilości powietrza w materiale może skutkować zaburzeniem proporcji mieszania czy obniżyć efektywność uszczelnienia lub izolacji. Dla zminimalizowania ryzyka powstania takich problemów konieczne jest właściwe przechowywanie materiału, odpowietrzenia oraz jego przygotowanie w warunkach próżni.

Firma Scheugenpflug AG jako światowy lider w zakresie zadań związanych z dozowaniem żywic oraz mas jedno- i dwuskładnikowych dostarcza na rynek najwyższej jakości systemy pozwalające na uniknięcie wyżej opisanych problemów jak i wielu innych w trakcie wieloletniej eksploatacji maszyny. Dzięki właściwemu powiązaniu i dopasowaniu do siebie wszystkich etapów procesu dozowania zapewnia utrzymanie niezmiennie wysokiej jakości produktu końcowego.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00