Izolowanie

Skutecznie izolacja elektroniki w warunkach dużego obciążenia

Skuteczna ochrona transformatorów, cewek zapłonowych i wiele innych

„Izolacja” opisuje pełne enkapsulowanie lub napełnianie elementów elektronicznych odpowiednimi żywicami do odlewania. Oprócz ochrony elementów przed wpływami zewnętrznymi, proces ten pomaga również poprawić ich wydajność i właściwości mechaniczne, termiczne i elektryczne, a także przedłużyć ich żywotność. Aby zapewnić aplikację materiału pozbawionego pęcherzyków powietrza, zarówno proces przygotowania i podawania materiału, jak i sam proces zalewania muszą odbywać się w próżni.

W przypadku aplikacji izolacji elementy elektryczne pod dużym obciążeniem, takie jak transformatory, cewki zapłonowe, ograniczniki i kondensatory, są całkowicie wypełnione żywicą. Z jednej strony służy to ochronie cewek przed szkodliwym działaniem czynników środowiskowych, takich jak ciepło, wilgoć, wibracje i zabrudzenia, co zwiększa trwałość i niezawodność komponentów. Z drugiej strony poprawia również wydajność i właściwości części. Na przykład, w zależności od wymagań, stosowane żywice odlewnicze zapewniają elementom większą stabilność mechaniczną, zoptymalizowane rozpraszanie ciepła lub polepszoną odporność na wysokie napięcie lub stabilność temperatury, zapewniając w ten sposób wysoki poziom niezawodności działania. Zalewanie w próżni jest zwykle stosowane w celu zapobiegania powstawaniu pęcherzyków powietrza, które mogą negatywnie wpływać na właściwości elektryczne komponentów.

Właściwie dobrane żywice odlewnicze zapewniają najlepsze właściwości

Komponenty indukcyjne są powszechnie stosowane w przemyśle lotniczym, a także w technice medycznej i w wojsku. Wykorzystywane są również w dziedzinie technologii energetycznych – w szczególności w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaice – w przemyśle elektronicznym i elektrycznym oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Rosnące wykorzystanie pojazdów hybrydowych i elektrycznych sprawia, że ​​elementy indukcyjne stają się coraz ważniejsze nawet w dziedzinie elektromobilności.

W zależności od zastosowania i wymagań do izolacji tych elementów można użyć materiałów o bardzo różnych właściwościach. Kluczowe kryteria wyboru obejmują, na przykład, płynność, rodzaj utwardzania, współczynnik rozszerzalności cieplnej, skurcz objętościowy lub odporność na pękanie po utwardzeniu materiału.

Dozowanie w próżni chroni podzespoły przed uszkodzeniem elektrycznym i korozją

W przypadku produktów indukcyjnych i komponentów o wąskich przestrzeniach przeznaczonych do wypełnienia lub podcięciach, podciśnieniowe zalewanie jest często jedyną opcją dla uzyskania powtarzalnych wyników i zapewnienia długiego okresu użytkowania i trwałej wydajności części. Szczególnie w przypadku elementów wysoce funkcjonalnych lub związanych z bezpieczeństwem, mikro pęcherzyki powietrza w mieszaninie do zalewania lub w małych pustych przestrzeniach cewek mogą powodować olbrzymie problemy. Nie tylko nie zapewniają one wysokiej rezystancji, ale mogą również powodować korozję w wyniku przedostania się wilgoci do elementu. Aby zapewnić całkowicie pozbawioną pęcherzyków zalewę, cały proces przygotowania, podawania i dozowania musi odbywać się w próżni.

Wykorzystując odgazowywanie powierzchniowe, już podczas przygotowywania materiału i procesu podawania można usunąć wszelkie ślady rozpuszczonego powietrza w masie do zalewania. Odpowiednie mieszadło, które w sposób ciągły cyrkuluje stosowane medium, pomaga w odgazowaniu w pojemniku próżniowym. Ciągły obieg materiału powoduje, że pozostałe pęcherzyki powietrza w ośrodku unoszą się do góry. Na styku pomiędzy powierzchnią materiału i próżnią, następnie pękają i są w ten sposób usuwane z masy do zalewania.

System przygotowania i podawania materiału Scheugenpflug A310 jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań próżniowych. Daje możliwość niezawodnego przygotowania w próżni wrażliwych na wilgoć materiałów do dozowania. Dla bardzo wymagających wymagań można je opcjonalnie wyposażyć w system szybkiego odgazowania i ulepszony system próżniowy. Dowiedz się więcej o A310

Dla właściwego procesu zalewania konieczne jest usunięcie nawet najmniejszych pęcherzyków powietrza z przestrzeni pomiędzy zwojami cewki. W tym celu komorę do zalewania umieszcza się najpierw w próżni, a element wypełnia się przygotowaną żywicą. W następnym etapie, niewielkie podniesienie ciśnienia powietrza zapewnia, że ​​materiał jest dociskany głębiej w ciasne przestrzenie pomiędzy zwojami cewek. Dodanie ostatniej warstwy żywicy zapewnia równomierny rozkład materiału w komponencie.

Dla wymagających aplikacji próżniowych, Scheugenpflug oferuje różne efektywne kosztowo systemy zalewania próżniowego, obejmujące szeroki zakres zastosowań od podstawowego rozwiązania dla małych i średnich komponentów do dużych i wydajnych systemów przeznaczonych do osiągania krótkich czasów cyklu. Dowiedz się więcej o systemach zalewania próżniowego

WSKAZÓWKA: Nie każdy element może wytrzymać gwałtowny spadek ciśnienia. Podczas gdy elementy indukcyjne są w większości niewrażliwe na takie warunki, powietrze zamknięte w kondensatorze może spowodować pęknięcie podzespołu pod zewnętrznym podciśnieniem. Dlatego próżnia powinna zostać wcześniej dostosowana do danego zadania.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00