Uszczelnienia Płynne

Jednolita ochrona silników, skrzyń biegów i innych zespołów

W dziedzinie technologii dozowania i zalewania stosowanie uszczelek płynnych w formie linii nazywa się „uszczelnieniem”. Stosowane do elementów takich jak obudowy lub układy kontrolne, zastosowane uszczelniacze działają jak bariera przeciwko wpływom zewnętrznym, a jednocześnie działają jako środek wiążący przy stosowaniu specjalnych materiałów klejących.

Podczas uszczelniania szczeliwo o dużej lepkości nakłada się na obrabiany przedmiot w formie linii. Ta aplikacja jest zwykle wykonywana automatycznie wzdłuż określonego wcześniej konturu. Proces ten służy do ochrony wrażliwych komponentów lub elektroniki przed kurzem, wilgocią, czynnikami korozyjnymi lub wpływem temperatury. W produkcji przemysłowej uszczelki płynne są często używane jako FIPG („formowane na miejscu uszczelki”). W tym celu do obrabianego przedmiotu zostaje wprowadzona jeszcze nieutwardzona ciekła uszczelka, którą następnie poddaje się dalszej obróbce. Podczas procedury CIPG („utwardzona uszczelka na miejscu”) dalsze przetwarzanie odbywa się dopiero po utwardzeniu uszczelki.

Uszczelnienia płynne: zalety i zastosowania

Uszczelnienia płynne są często stosowane w inżynierii oświetleniowej, przemyśle elektrycznym i elektronicznym oraz w sektorze elektromobilności. W przemyśle motoryzacyjnym są wykorzystywane do takich celów, jak uszczelnianie obudów, silników, skrzyń biegów i czujników. Jednak w tym przypadku nacisk w coraz większym stopniu przenosi się z tradycyjnego uszczelniania na uszczelnianie z dodatkową funkcją klejenia.

Liczba możliwych obszarów zastosowań w branży stale rośnie. Jest ku temu wiele powodów. Uszczelki płynne oferują użytkownikom wysoki stopień elastyczności w kształtowaniu geometrii uszczelnienia. Ponadto, w zależności od systemu, możliwe jest również przełączenie na inny materiał uszczelniający. Zlikwidowano także koszty przechowywania i czas potrzebny na montaż uszczelek stałych, takich jak tłoczone podkładki, pierścienie uszczelniające lub przewody uszczelniające. Co więcej, innowacyjne receptury na uszczelki płynne pozwalają osiągnąć między innymi poprawę wydajności, lepszą odporność na temperaturę lub lepszą kompatybilność z paliwami i smarami.

Doskonałe rozwiązania dla złożonych geometrii

Podczas dozowania uszczelek ciekłych szczególne znaczenie ma dokładne nakładanie materiału i powtarzalna dokładność wzdłuż zamierzonego zarysu uszczelnienia. Scheugenpflug oferuje szeroką gamę jednostek dozujących, które można elastycznie dostosować do istniejących warunków produkcyjnych.

CNCell to wydajne, wielofunkcyjne urządzenie zaprojektowane specjalnie dla średnich i dużych wielkości produkcji. Dzięki konsekwentnej standaryzacji podstawowych modułów, funkcje, wymiary i obszary zastosowania komory dozującej mogą być elastycznie dostosowane do potrzeb użytkownika.    Dowiedz się więcej o CNCell

LeanCNCell jest idealnie dostosowany do dozowania i zalewania małych i średnich wielkości produkcji. Łączy w sobie wszystkie zalety systemu CNC oraz precyzyjnego kontrolera osi z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności.    Dowiedz się więcej o LeanCNCell

Moduły Procesu Scheugenpflug są specjalnie dostosowane do wymagań specjalistów ds. Integracji i automatyzacji. Dzięki filozofii „plug & produce” można je szybko i bezpiecznie zintegrować z nowymi lub istniejącymi komórkami produkcyjnymi lub liniami produkcyjnymi. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby – niezależnie od reszty maszyny – wszystkie parametry i procesy związane z klejeniem i dozowaniem były optymalnie dostosowane do siebie nawzajem, a użytkownicy mogli w ten sposób skoncentrować się na swoich podstawowych obszarach kompetencji.

Dowiedz się więcej o Modułach Procesu

Dozowniki na bazie pomp zębatkowych Scheugenpflug, Idealnie nadają się do zastosowań w procesach uszczelniania. Są zoptymalizowane do precyzyjnego, ciągłego nakładania materiału w formie linii. Systemy Dos GP pracują również szybko i precyzyjnie na złożonych geometriach obrabianego przedmiotu i mogą być dodatkowo, jeśli to konieczne, wyposażone w specjalną igłę obrotową.

Dowiedz się więcej o Dos GP

WSKAZÓWKA: Dobra przyczepność (adhezja) do odpowiedniego podłoża jest wymagana dla trwałości i skutecznego działania nałożonego uszczelnienia płynnego. Jeśli materiał traci przyczepność, brud i wilgoć mogą przedostać się do obrabianego produktu. Stosowanie odpowiednich procesów przygotowania powierzchni przy użyciu plazmy przed nałożeniem szczeliwa może skutecznie zapobiec oddzieleniu uszczelnienia od obrabianego przedmiotu.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00