Żywice epoksydowe

Skuteczne nakładanie, przetwarzanie i utwardzanie żywicy epoksydowej

Solidne, uniwersalne rozwiązanie do różnych zastosowań

Żywice epoksydowe są żywicami reaktywnymi, dzięki którym można wytwarzać stabilne, odporne na chemikalia tworzywa sztuczne. Żywice odlewnicze na bazie epoksydów mają doskonałe właściwości elektryczne i wysoki poziom twardości. Jednak przy nakładaniu żywicy epoksydowej ważna jest kontrola wytwarzanego podczas utwardzania ciepła.

Epoksydy (EP) są ważną i uniwersalną klasą materiałów. Nazwa pochodzi od grupy reaktywnej włączonej do reakcji, tak zwanej grupy epoksydowej lub grupy oksiranowej. Dodanie odpowiednich utwardzaczy do żywic epoksydowych powoduje powstanie stabilnej żywicy termoutwardzalnej o wysokiej odporności chemicznej. Te szeroko rozpowszechnione kleje strukturalne na bazie epoksydów są również stosowane do ochrony przed korozją lub jako materiał PCB. Jako żywice do odlewania epoksydy są często używane do izolacji i ochrony wrażliwych elementów elektronicznych lub elektrycznych, takich jak cewki zapłonowe, kondensatory i komutatory.

Żywica epoksydowa: właściwości

W stanie utwardzonym żywice epoksydowe zwykle charakteryzują się bardzo wysokim poziomem twardości i stabilności mechanicznej, doskonałymi właściwościami elektrycznymi i wyjątkowo dobrą przyczepnością do prawie wszystkich podłoży. Dodatkowe zalety to niska palność, wysoka odporność na ciepło żarowe i doskonała stabilność temperatury. Właściwości żywicy epoksydowej można znacząco zmodyfikować stosując odpowiednie wypełniacze i dodatki. Wypełniacze, takie jak wodorotlenek glinu, działają jako środki zmniejszające palność, puste kulki szklane obniżają gęstość, a piasek krzemionkowy poprawia odporność na ścieranie. Nawet skurczowi materiału podczas procesu utwardzania można zapobiec stosując odpowiednie wypełniacze.

W porównaniu z innymi żywicami odlewniczymi, takimi jak poliuretan, doskonałe właściwości żywic epoksydowych są w pewnym stopniu odzwierciedlone w wyższej cenie. Użytkownik powinien wziąć pod uwagę znaczącą emisję ciepła podczas wiązania, ponieważ może to powodować uszkodzenie wrażliwych podzespołów. Aby zapobiec występowaniu wysokich temperatur, większe ilości materiału można nakładać w kilku krokach. Ponadto należy zwrócić uwagę na często wysoką lepkość żywic epoksydowych.

WSKAZÓWKA: Aby osiągnąć całkowite usieciowanie i wyższą stabilność wymiarów pod wpływem ciepła, żywicę epoksydową można poddać dodatkowemu utwardzaniu termicznemu po standardowym utwardzeniu.

Żywica epoksydowa: obróbka i zastosowanie

 

Żywice odlewnicze na bazie żywicy epoksydowej są zazwyczaj dostarczane w dwóch składnikach, które muszą być zmieszane przed zalaniem. Składnik A zwykle zawiera żywicę epoksydową, a składnik B zawiera utwardzacz, który dodaje się do żywicy w określonym stosunku mieszania. Jeśli ten stosunek nie jest precyzyjny, istnieje ryzyko, że właściwości materiału będą niewystarczające i ostatecznie produkt zostanie zmarnowany. Czas przydatności od obróbki materiałów reaktywnych jest znany jako „czas życia”. Czas życia żywic epoksydowych waha się od kilku minut do kilku godzin. Ważne jest, aby pamiętać, że lepkość żywicy wzrasta nieliniowo podczas okresu przydatności. Od pewnego momentu lepkość gwałtownie wzrasta, a żywica epoksydowa może być przetwarzana i nakładana z wielką trudnością. Możliwość przetwarzania mieszanej żywicy można poprawić przez jej podgrzanie; jednak powoduje to skrócenie żywotności.

W celu wydajnego i niezawodnego przetwarzania mieszanek epoksydowych, Scheugenpflug oferuje system przygotowania i podawania A310. Funkcja kontroli temperatury umożliwia kontrolowanie lepkości żywicy epoksydowej.    Dowiedz się więcej o A310

Jeśli żywice epoksydowe mają być używane do zalewania cewek elektrycznych, takich jak cewki zapłonowe, materiał należy przygotować i dozować w próżni, aby zapewnić pozbawioną pęcherzyków powietrza osłonę przedmiotu obrabianego. Scheugenpflug oferuje również różne systemy zalewania próżniowego dla tych aplikacji: od modelu podstawowego do wysokowydajnych.    Dowiedz się więcej o systemach zalewania próżniowego

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00