Technologia energetyczna

Dokonywanie trwałych i zorientowanych na wzrost inwestycji

Obserwujemy aktualnie duże ożywienie na rynku energii ze źródeł odnawialnych. Ogromny wzrost popytu zmusił producentów do znacznego zwiększenia produkcji i zwiększył oczekiwania konsumentów w odniesieniu do jakości i trwałości. Jednocześnie prawie żaden inny rynek nie jest tak ściśle uregulowany jak sektor energetyczny. Istnieje wiele różnych ustaw, dyrektyw i standardów rządowych, które należy wziąć pod uwagę. Ponadto cele w zakresie ochrony klimatu i zmiany w polityce energetycznej wymagają ekologicznych rozwiązań energetycznych i wzrostu efektywności energetycznej.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży elektronicznej oraz szeroka komunikacja z klientami i producentami materiałów pozwala nam zaoferować Państwu idealną technologię procesową dostosowaną do Państwa potrzeb. Dzięki modularności systemów nasza sprawdzona, wysokiej jakości technologia klejenia, dozowania i zalewania rośnie wraz z produkcją i oferuje długoterminową inwestycję ukierunkowaną na wzrost.

Przykłady praktycznych aplikacji:

– Inwertery.
– Kondensatory.
– Transformatory.


TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00