Produkcja i dozowanie w warunkach ciśnienia atmosferycznego

Wyprodukowane komponenty w trakcie użytkowania narażone są na wpływ szkodliwych czynników mechanicznych, chemicznych, a także korozję.  Hermetyczność i ochronę przed tymi czynnikami ma im zapewnić pokrycie przez materiał dozowany. Stosowane materiały zapewniają dobrą izolację elementów elektronicznych, ich wytrzymałość mechaniczną, a także ochronę przed wpływem temperatury. Z tego względu proces dozowania zyskuje również znaczenie funkcjonalne. Użyte medium oraz przebieg procesu dozowania determinują jakość produktu końcowego.

Technologia procesu dozowania musi być niezawodna i ekonomiczna oraz gwarantować, że produkowane części zachowają wymagane właściwości. Odpowiednie dostosowanie procesu dozowania do wykonywanego zadania ma znaczący wpływ na żywotność produkowanych komponentów. Nieregularności procesu czy niejednorodność mieszaniny mogą natomiast spowodować przedwczesne awarie komponentów.

Jednostki przygotowujące i dostarczające materiał oraz głowice dozujące mogą być zestawiane w różne zespoły produkcyjne. W rezultacie powstaje zintegrowana, wysoko wydajna stacja robocza. Stacje z serii Dos składają się ze ściśle dopasowanych do wymagań konkretnego procesu modułów.
W skład podstawowych modeli wchodzi jednostka przygotowująca i dostarczająca materiał oraz głowica dozująca umieszczona na stojaku.

Wszelkie zalety pełnego system CNC skompaktowane do mniejszych gabarytów posiada stołowa stacja DesktopCell. Kontroler oparty na systemie PC steruje głowicą dozującą, procesem podawania materiału z tub oraz systemem kierowania ruchu osi. Wszelkie informacje związane z procesem dozowania są programowane i zapisywane w sterowniku.

Z myślą o realizacji dowolnych zadań związanych z dozowaniem małych i średnich serii produkcyjnych zaprojektowana została komora LeanCNCell.
W zakresie jej standardowych aplikacji znajduje się nakładanie uszczelnień na urządzenia elektroniczne i obudowy z konturami 1D, 2D lub 3D. Komora pozwala na zastosowania różnych głowic dozujących, a materiał może być pobierany z tub lub zewnętrznego urządzenia podającego.

Korzyści systemu specjalnego w cenie standardowego oferuje wielofunkcyjna komora produkcyjna CNCell składająca się ze standardowych modułów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Szeroka gama dostępnych rozmiarów, procesów, opcji manipulowania elementami, sposobu podawania materiału i jednostek kontrolnych pozwala na dowolną jej konfigurację.

Doskonałe rozwiązanie w zakresie dozowania dla integratorów i dostawców automatyki przemysłowej dążących do stosowania najwyższych standardów i najlepszych technologii stanowią moduły produkcyjne. Dają one możliwość łatwej i szybkiej integracji z nową lub istniejącą linią produkcyjną.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00