Rozwijanie, podawanie

Rozwijanie, podawanie kabli, rur karbowanych i innych materiałów do maszyn obróbczych.

Zależnie od formy w jakiej dostarczany jest kabel czy inny materiał dobierany jest odpowiedni system umożliwiający jego podawanie do maszyny obróbczej.

Dla materiałów dostarczanych w luźnych zwojach, jak węże karbowane właściwe rozwiązanie stanowią proste, pasywne talerze obrotowe z serii ARG. Ich poziome ustawienie zapewnia łatwe ładowanie i zdejmowanie nie w pełni zużytego zwoju.

Pobieranie materiałów bezpośrednio ze szpul zawieszonych na stojaku lub regale może być realizowane z zastosowaniem urządzeń doprowadzających, czyli tzw. ciągników wyposażonych w ramię buforujące, które steruje prędkością transportu. Ciągniki te są wyposażone w długie napędy pasowym przystosowane również do pracy z ekstruderami tworzyw sztucznych. Precyzyjna regulacja położenia i rozwarcia posuwu transportu umożliwia podawanie delikatnych i nieodpornych na nacisk materiałów.

Dla podawania kabli ze szpul właściwe są rozwijarki dopierane pod kątem ciężaru i wymiarów stosowanych szpul. Wszystkie rozwijarki posiadają pojemny bufor kabla zapewniający stałą dostępność materiału dla maszyny obróbczej, dużą prędkość rozwijania oraz niewielką siłę pociągową działającą na kabel. Dodatkowo, są rozwijarki wyposażone w specjalny system ściskowego trzymania szpuli, który umożliwia szybką jej wymianę oraz ogranicza do minimum czynności manualne.

Rozwiązaniem dla dostarczania rur karbowanych z dużych pojemników np. typu oktabin jest obrotowa rozwijarka talerzowa DT 1600AB, na którą
za pomocą wózka paletowego wstawiane są całe pojemniki oktabinowe.

Problem składowania i magazynowania szpul kablowych, a w dalszym etapie ich podawania do maszyn obróbczych rozwiązują systemy regałowe.
Są one projektowane zgodnie z indywidualnymi wytycznymi, obsługują szpule o różnych wymiarach i wadze oraz kable o różnych średnicach. Najbardziej rozbudowane systemy to zautomatyzowane magazyny kablowe z robotami manipulującymi szpulami.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00