Systemy termiczne

Systemy termiczne mają wiele zastosowań. Są to przemysłowe piece do podgrzewania produktów i części do żądanej temperatury do 220°C, a następnie ich schładzania.
W procesie ogrzewania z reguły wykorzystuje się podgrzewane elektrycznie powietrze obiegowe*, natomiast chłodzenie odbywa się za pomocą cyrkulacji powietrza i wymienników ciepła.
Dzięki różnorodności podstawowych konstrukcji, dostosowujemy nasze systemy cieplne tak, aby były idealnie dostosowane do Twoich produktów, wymagań procesowych, środowisk produkcyjnych i budżetów inwestycyjnych. Nasza szeroka gama standardowych modeli w znacznym stopniu przyczynia się do opłacalności technologii.
Niezależnie od tego, czy chodzi o utwardzanie, podgrzewanie, hartowanie, odprężanie czy chłodzenie, różne zastosowania i sektory nakładają różne wymagania w odniesieniu do procesów wygrzewania.
Systemy termiczne CeraCon są zawsze idealne do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzja temperatury lub najnowocześniejsza automatyka.

Procesy

Utwardzanie, suszenie, żelowanie.
Pod wpływem temperatury niektóre materiały ulegają „zmianom fizycznym”, np. lepkie substancje utwardzają się pod wpływem ciepła, nałożone i wilgotne materiały wyschną lub odparują.
Przykłady:
• Utwardzanie i żelowanie kompozytów do kontroli poduszek powietrznych
• Suszenie i odgazowywanie klejów i środków pomocniczych

Hartowanie, odprężanie.
Ekstremalne temperatury podczas procesu produkcyjnego mogą powodować
napięcie strukturalne w niektórych rodzajach materiałów. Mogą one być delikatnie zredukowane przez procesy termiczne
Przykłady:
• Odprężanie świateł tylnych po zgrzewaniu ultradźwiękowym
• Wygrzewanie uszczelnień wałów aby uzyskać ostateczny wymiar

Ogrzewanie wstępne
Ciepło zmienia właściwości fizyczne materiałów, m.in. ich lepkość lub ich reaktywność. Może również zmienić, wpływać lub tłumić przebieg specyficznych procesów.
Przykłady:
• Wstępne podgrzewanie elementu poprawiające wchłanianie masy zalewowej
• Nagrzewanie czujników dystansu przed testowaniem

Chłodzenie
Ogólnie rzecz biorąc, pożądany cel obróbki cieplnej w procesie produkcyjnym jest ściśle ograniczony czasowo. Przywrócenie części do temperatury pokojowej ułatwia przeprowadzenie dalszych etapów produkcji.
Przykłady:
• Chłodzenie modułów mocy po testach cieplnych
• Chłodzenie formowanych wtryskowo części po produkcji


TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00