Pasta przewodząca ciepło

Dozowanie pasty przewodzącej ciepło

Pasty termoprzewodzące są nośnikami o dużej lepkości i dużym stężeniu specjalnych wypełniaczy stosowanych do skutecznego rozpraszania ciepła między dwoma składnikami. Wraz z ustanowieniem nowych technologii i rosnącą miniaturyzacją podzespołów elektronicznych, zapotrzebowanie na te materiały znacznie wzrosło, szczególnie w ostatnich latach. Technologia systemów dozowania past przewodzących ciepło musi być zoptymalizowana, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów i systemów aplikacji.

Pasty Termoprzewodzące to materiały 1 lub 2 składnikowe o dużym stężeniu wypełniaczy przewodzących. Poprawiają transmisję ciepła między dwoma obiektami, na przykład między płytką drukowaną a radiatorem, pomagając w ten sposób zapobiegać spadkom wydajności i usterkom. Materiały te są często opisywane jako wypełniacze szczelin. Zwykle są to związki na bazie silikonu, epoksydu lub poliuretanu. Włączenie dodatków lub wypełniaczy zmienia specyficznie właściwości past termoprzewodzących i dostosowuje je do konkretnego zastosowania.

Przy stosowaniu materiałów przewodzących ich specyficzny współczynnik przewodności cieplnej λ odgrywa ważną rolę. Często określa się go po prostu jako przewodność cieplną. Ta wartość (jednostka: W / (m ∙ K)) opisuje zdolność materiału do transferu energii cieplnej za pomocą przewodności cieplnej. Im wyższa przewodność cieplna, tym większy transfer ciepła na jednostkę czasu.

Pasty termoprzewodzące: właściwości i obszary zastosowania

Pasty przewodzące ciepło są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, w przemyśle elektronicznym i elektrycznym oraz w wielu innych sektorach. Szczególnie w ostatnich latach nastąpił nieproporcjonalnie wysoki i znaczący wzrost wykorzystania tych materiałów. Jest to przypisywane między innymi powstawaniu nowych lub szybkiej poprawy sprawdzonych technologii. Przykłady obejmują technologię LED i hermetyzację akumulatorów do mobilności elektrycznej. Coraz większe znaczenie ma również zarządzanie ciepłem ze względu na rosnącą miniaturyzację komponentów elektronicznych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Przewodność cieplna past termoprzewodzących jest ustalana przy użyciu specjalnych wypełniaczy, takich jak tlenek glinu, srebro lub azotek boru. Te wypełniacze, które mogą przybierać postać nieregularnych fragmentów, kulek lub kostek, często mają bardzo wysoki poziom twardości, jak również profile o ostrych krawędziach. Dlatego przy wyborze systemów do przygotowania i dozowania past przewodzących ciepło, niezbędna jest odpowiednia konstrukcja systemu. W przeciwnym razie użytkownik ryzykuje poniesienie wysokich kosztów konserwacji i napraw.

Szczególny przypadek: kleje przewodzące ciepło

Kleje przewodzące ciepło działają na dwóch frontach: pasty termoprzewodzące są dozowane do termicznego łączenia dwóch komponentów, kleje przewodzące ciepło łączą elementy termicznie i mechanicznie. W porównaniu z pastami termoprzewodzącymi, właściwa przewodność cieplna tych klejów jest zazwyczaj niższa. Aby zapewnić skuteczność podwójnej roli materiału, konieczne jest dokładne dopasowanie ilości wypełniacza do podłoża. Większy udział wypełniacza w celu poprawy właściwości przewodzących ciepło spowodowałby natychmiastową degradację właściwości kleju. I odwrotnie, zbyt duża proporcja kleju wiąże się z ryzykiem osłabienia połączenia z powodu wpływu temperatury.

Pasty przewodzące ciepło: obróbka i zalewanie

Wybór odpowiedniego systemu dozowania ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnych wyników przy stosowaniu materiałów interfejsu termicznego. Podczas gdy pompy zębate nie nadają się do tego typu wysoko wypełnionych i pastopodobnych materiałów, systemy dozujące typu tłokowego oferują wyraźne zalety ze względu na ich solidność i wysoką precyzję podczas procesu mieszania.

Scheugenpflug ulepszył swój niezawodny dozownik tłokowy Dos P specjalnie do zautomatyzowanych procesów produkcyjnych o krótkich czasach cyklu. Dzięki DOS P016 TCA pasty przewodzące ciepło o wysokiej lepkości i zawartości wypełniaczy mogą być dozowane do trzech razy szybciej – przy niezmiennie wysokiej dokładności dozowania. Dowiedz się więcej o DCA P016 TCA

Dzięki nowo opracowanemu rozwiązaniu DispensingCell oferujemy kompaktowe rozwiązanie do automatycznej realizacji procesów nakładania past. Dzięki temu w pełni skonfigurowanemu i sparametryzowanemu systemowi użytkownicy zyskują na krótkich terminach dostaw i atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności. Dowiedz się więcej na temat DispensingCell

 

Jednoskładnikowe pasty przewodzące ciepło nie muszą być mieszane przed aplikacją, ale logistyka jest tu bardziej złożona w porównaniu z systemami 2 składnikowymi. W zależności od tego, czy sieciowanie jest inicjowane przez wilgotność, promienie UV lub temperaturę, należy podjąć różne środki ostrożności, aby zapewnić, że materiał nie zacznie się utwardzać przed faktycznym użyciem. Może to obejmować ciągłe chłodzenie materiału, jak również specjalne przechowywanie pojemników. Dwuskładnikowe pasty termoprzewodzące często osiągają lepsze właściwości materiału niż systemy 1 składnikowe, a użytkownicy czerpią korzyści z krótszych czasów utwardzania i mniejszej emisji LZO.

Aby osiągnąć najlepsze wyniki zalewania i zapobiec przestojom systemu, użytkownicy powinni upewnić się, że wykorzystują technologię systemu, która jest zoptymalizowana specjalnie dla takich materiałów podczas przygotowywania, przenoszenia i dozowania past przewodzących ciepło. Scheugenpflug oferuje dwa wysokowydajne systemy podawania materiałów do zasilania głowicy dozującej materiałem termicznym o wysokiej lepkości bez uwięzionego powietrza.

Jednostka A220 została zaprojektowana specjalnie do podawania bardzo lepkich materiałów zalewowych bez wypełniaczy ściernych.    Dowiedz się więcej o A220

 

Jednostka A280 jest zalecany przy dozowaniu materiałów termicznych o wysokiej lepkości, które są również wysoce ścierne.    Dowiedz się więcej o A280


TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00