Usługi

Bogata, poparta wieloletnim doświadczeniem wiedza techniczna pozwala nam służyć naszym odbiorcom fachowym doradztwem. Za nadrzędny cel stawiamy sobie skuteczną pomoc w zakresie prowadzonej produkcji. Znając specyfikę rynku, zdając sobie sprawę jak ważne jest utrzymanie maszyn w ruchu i jakim obciążeniem jest każda godzina przestoju świadczymy sprawny, mobilny serwis techniczny. Staramy się reagować natychmiast na zgłaszane problemy znajdując możliwie najefektywniejsze i najprostsze rozwiązania. Działamy szybko, w pełni profesjonalnie, a jednocześnie zapewniamy spełnienie wymagań stawianych przez „świat” produkcji. Gwarantujemy precyzyjny dobór środków i technik oferowanych usług.

W ramach działu automatyzacji produkcji i budowy maszyn specjalnych projektujemy kompletne linie produkcyjne, stanowiska i linie montażowe, systemy transportowe, przenośniki, a także stanowiska zrobotyzowane. Dodatkowo konstruujemy i budujemy maszyny dedykowane do konkretnych zadań i aplikacji.

W zakresie świadczonych usług realizujemy:

– Serwis techniczny dostępny 24h na dobę. Wiedząc jak ważne jest utrzymanie maszyn w ruchu jesteśmy w ciągłej gotowości do wyjazdu i staramy się reagować natychmiast poprzez diagnozę i pomoc telefoniczną. Jesteśmy partnerem serwisowym dla wszystkich reprezentowanych przez nas producentów, realizujemy również serwis maszyn Schleuniger.

– Prezentacje maszyn i urządzeń przeprowadzane przez naszych specjalistów i techników. Kładziemy nacisk na perfekcyjne przygotowanie w celu pokazania różnych możliwości realizowania planowanej produkcji. Prezentujemy kilka wariantów maszyn mogących wykonać planowaną obróbkę oraz inne wykonywane procesy.

– Testy obróbki wykonywane na dostarczonych materiałach oraz zgodnie z przekazaną specyfikacją w celu określenia możliwości obrabiania danego materiału, doboru właściwego wyposażenia maszyny i zaprezentowania wyników procesu.

– Telefoniczne wsparcie techniczne zapewniające stały dostęp do pomocy technicznej. Z doświadczenia wiemy, że wiele problemów w trakcie produkcji związanych jest z niewłaściwą obsługą bądź też nieodpowiednim ustawieniem maszyny. Wiedza jaką posiadają nasi serwisanci pozwala na wsparcie i pomoc poprzez kontakt telefoniczny z operatorem urządzenia.

– Szkolenia techniczne z zakresu obsługi i programowania maszyn wykonywane w siedzibie Klienta. Prowadzimy także szkolenia dla techników i pracowników utrzymania ruchu z zakresu konserwacji i napraw oraz diagnostyki najczęściej występujących błędów.

– Kalibracje urządzeń typu pull-tester wykonywane za pomocą certyfikowanego przyrządu wzorcowego z potwierdzonym protokołem końcowym. Nasi serwisanci posiadają doświadczenie w wykonywaniu kalibracji urządzeń Schleuniger typu PT20, PT25, PT26.

– Kalibracje i badanie stabilności pras zagniatających wszystkich producentów.

– Badania stabilności narzędzi zagniatających.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00