Projekty europejskie

Firma TechSpeed aktualnie prowadzi następujące projekty dofinansowane z Unii Europejskiej.

 

POIR 2014-2020 – Działanie 2.1

Projekty europejskie znak programu 1

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie – 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw z funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R Wnioskodawcy, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz badania maszyn i urządzeń do obróbki kabli – m.in. automatyzacji procesu bandażowania kabli i wiązek kablowych oraz oprogramowania komputerowego do zarządzania urządzeniami np. do badania siły zrywania połączeń zagniatanych. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane oraz zakupy wysokiej klasy sprzętu badawczego niezbędnego do realizacji Agendy badawczej. Centrum będzie odpowiedzialne za opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, cechujących się wysoką automatyzacją i robotyzacją maszyn i urządzeń oraz ich współdziałanie w środowisku z innymi maszynami w linii technologicznej. Dzięki wsparciu środków UE powstanie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe o powierzchni całkowitej 2000 m2 – w którym pomieszczenia będą wykorzystywane do badania maszyn i urządzeń w szczególności maszyn i urządzeń do obróbki kabli.

Planowane efekty: Wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy, gdzie prowadzone będą badania i tworzenie prototypów własnych maszyn do obróbki kabli.

Wartość projektu: 6 829 155,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 498 471,55 zł

Pierwsze zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Drugie zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Trzecie zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Czwarte zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Piąte zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Pierwsze zapytanie ofertowe (2022) w ramach projektu.
Drugie zapytanie ofertowe (2022) w ramach projektu.
Trzecie zapytanie ofertowe (2022) w ramach projektu.
Czwarte zapytanie ofertowe (2022) w ramach projektu.
Pierwsze zapytanie ofertowe (2023) w ramach projektu.

 

 

 


 

POIR 2014-2020 – Działanie 1.1

Projekty europejskie znak programu 1

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie – 1.1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Tytuł: Opracowanie i stworzenie prototypu innowacyjnego, zautomatyzowanego urządzenia do zwojowania przewodów kablowych.

Cel projektu: Projekt polega na realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac
przed-wdrożeniowych, które mają na celu opracowanie i stworzenie prototypu innowacyjnego, zautomatyzowanego urządzenia do zwojowania
przewodów kablowych, zdolnego do integracji w linii z istniejącymi na rynku maszynami tnąco-odizolowującymi kable.
Wnioskodawca przewiduje praktyczne zastosowanie opisywanej technologii m.in. w przypadku gdy proces produkcyjny kończy się na urządzeniu tnąco-odizolowującym, a wymagane jest wprowadzenie operacji konfekcjonowania zwoju kablowego oraz poprawienie logistyki gotowego wyrobu.

Planowane efekty: Rezultatem prawidłowej i skutecznej realizacji projektu będzie maszyna, w pełni zautomatyzowana dzięki zastosowaniu czujników, sensorów, systemów wizyjnych oraz mobilna, zdalnie komunikująca się z użytkownikiem maszyny. Produkt projektu będzie stanowić platforma robocza, w której centralnym punktem będzie urządzenie do
zwojowania kabli oraz dodatkowo – stacja bandażowania miejscowego.

Wartość projektu: 1 994 394,71 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 217 566,23 zł

Pierwsze zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Drugie zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Trzecie zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Czwarte zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Piąte zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Szóste zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Siódme zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Ósme zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Dziewiąte zapytanie ofertowe w ramach projektu.

 

 


 

RPO WSL 2014-2020 – Działanie 3.5. – Poddziałanie 3.5.3.

Projekty europejskie znak programu 2

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.5. Umiędzynarodowienie  gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Tytuł: Ekspansja na nowe rynki zagraniczne w branży maszyn i urządzeń do obróbki kabli i wiązek kablowych.

Cel projektu: wzrost internacjonalizacji Spółki poprzez wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Przedsiębiorstwa i rozpoczęcie sprzedaży maszyn i urządzeń do obróbki kabli i wiązek kablowych produkcji własnej Techspeed na nowe rynki zagraniczne – Francja i Włochy.

Planowane efekty: udział w międzynarodowych targach wystawienniczych PRODUCTRONICA 2019 oraz AMPER 2021 skutkujące poszerzeniem bazy nowych Klientów oraz podpisaniem międzynarodowych kontraktów.

Wartość projektu: 329 231,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 147 157,00 zł

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/353
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2019/353

 

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00