Projekty europejskie

Firma TechSpeed prowadzi aktualnie następujący projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.

 

POIR 2014-2020 – Działanie 2.1

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie – 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw z funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R Wnioskodawcy, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz badania maszyn i urządzeń do obróbki kabli – m.in. automatyzacji procesu bandażowania kabli i wiązek kablowych oraz oprogramowania komputerowego do zarządzania urządzeniami np. do badania siły zrywania połączeń zagniatanych. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane oraz zakupy wysokiej klasy sprzętu badawczego niezbędnego do realizacji Agendy badawczej. Centrum będzie odpowiedzialne za opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, cechujących się wysoką automatyzacją i robotyzacją maszyn i urządzeń oraz ich współdziałanie w środowisku z innymi maszynami w linii technologicznej. Dzięki wsparciu środków UE powstanie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe o powierzchni całkowitej 2000 m2 – w którym pomieszczenia będą wykorzystywane do badania maszyn i urządzeń w szczególności maszyn i urządzeń do obróbki kabli.

Planowane efekty: Wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy, gdzie prowadzone będą badania i tworzenie prototypów własnych maszyn do obróbki kabli.

Wartość projektu: 6 829 155,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 498 471,55 zł


TELEFON: +48 32 363 66 00
Techspeed Bendkowski, Mazur sp.j.
Biuro i magazyn:
Stawowa 4
41-214 Sosnowiec
Siedziba firmy:
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
+48 32 363 66 00