Technologia medyczna

Najwyższy poziom jakości i powtarzalności dla Twoich aplikacji dozowania

Producenci i dostawcy technologii medycznej stają w obliczu wielu wyzwań: wysokich kosztów rozwoju, licznych wymogów regulacyjnych i często tylko ograniczonej wielkości rynku lub krótkich cykli produkcji. Zakłady produkcyjne i same produkty podlegają ścisłym wymogom jakości, w tym w szczególności pod względem ich możliwości utrzymania czystości. Ponadto normy i dyrektywy obowiązujące na poziomie krajowym i międzynarodowym muszą być spełnione, a także udokumentowane. Aby spełnić te wymagania, weryfikowane i powtarzalne procesy są absolutną koniecznością.

Nasze wieloletnie doświadczenie i liczne udane projekty w dziedzinie technologii medycznej umożliwiają nam znalezienie odpowiedniego rozwiązania dla indywidualnych potrzeb klejenia, dozowania i zalewania. Dysponujemy czystym pomieszczeniem (ISO 5) dostępnym dla podstawowych testów materiałowych i dozowania. Precyzyjne urządzenia pomiarowe, takie jak wagi i systemy czujników, również pomagają zapewnić wysoką jakość, niezawodne wyniki klejenia i zalewania.

Przykłady praktycznych aplikacji:

– Komponenty elektroniczne i indukcyjne wyposażenia chirurgicznego.
– Respiratory.
– Stymulatory rdzenia kręgowego.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00