Zgrzewanie, kompaktowanie

Zgrzewanie i kompaktowanie przewodów oraz nieżelaznych elementów metalowych.

Systemy zgrzewania ultradźwiękowego wykorzystują wiele innowacyjnych rozwiązań wpływających na wysoką jakość i powtarzalność uzyskanych zgrzewów oraz znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Wymienna końcówka sonotrody, tzw. mała elektroda, niweluje konieczności wymiany całej, drogiej sonotrody wraz ze zintegrowaną elektrodą. Elektroda ta ma kształt kwadratu, wszystkie jej 4 krawędzie mogą być wykorzystane w trakcie eksploatacji. W pierwszej kolejności po zużyciu, „wypaleniu się” jednej z krawędzi roboczych obraca się elektrodę o 180° celem zmiany krawędzi roboczej. Następnie po zużyciu się drugiej krawędzi należy zdemontować elektrodę i ponownie zamontować ją drugą stroną, dzięki czemu do dyspozycji są kolejne dwie, dotąd nie używane krawędzie robocze. Wymiana elektrody nie skutkuje koniecznością korekty wcześniej wypracowanych, optymalnych parametrów zgrzewania, parametry
te pozostają bez zmian.

Faktura elektrody w formie „moletki” wymusza dodatkowe tarcie na odpowiednim poziomie w trakcie procesu zgrzewania. Nie powoduje ona przecinania żyłek miedzi w zgrzewanych kablach i osłabiania całego zgrzewu, co jest szczególnie istotne w przypadku zgrzewania małych przekrojów. Do takich właśnie aplikacji idealnie nadaje się zgrzewarka Ultrasplice Gun 40. W przypadku obróbki szerokiego zakresu przekrojów właściwym modelem jest zgrzewarka 2032S. Zastosowany w obu modelach mechanizm zgarniający zapewnia odpowiednie pozycjonowanie przewodu.

Systemy Branson Ultrasonics monitorują krytyczne parametry, co gwarantuje uzyskanie zgrzewów o najwyższej jakości.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00