Nowości w ofercie Scheugenpflug AG

5
grudzień
2014

Firma Scheugenpflug AG wprowadziła do swojej oferty nowy system przygotowania i podawania materiału oraz komorę dozującą w warunkach ciśnienia atmosferycznego.

A310System przygotowania materiału A310 TP 05l/01l jest kompaktową wersją klasycznego sytemu A310. Oferuje on wszystkie możliwości swojego większego brata, a więc przechowywanie materiału w próżni, mieszanie, podgrzewanie czy cyrkulację. Model ten wyposażony jest w mniejsze zbiorniki materiału, które mają dwie istotne zalety. Powodują, że system idealnie nadaje się dla drogich lub wrażliwych materiałów dozowanych w niewielkich dawkach oraz w przypadku realizacji krótki serii produkcyjnych. Po drugie mniejsze zbiorniki wpływają na zmniejszenie gabarytów maszyny o połowę. Wariant TT dzięki zastosowaniu specjalnego systemu zasysania medium do zbiornika umożliwia pracę z materiałami o większej lepkości, które wcześniej pozostawały poza zasięgiem rodziny A310.
Więcej informacji na temat A310 TP 05L/01L.

 

DesktopCellDrugą nowość w ofercie Scheugenpflug AG stanowi stołowa jednostka produkcyjna DesktopCell. Założeniem przy jej konstrukcji było maksymalne uproszczenie procesu dozowania przy zachowaniu najważniejszych dla wszystkich maszyn Scheugenpflug parametrów jak wysoka jakości produktu końcowego i precyzja procesu. W porównaniu z wcześniejszym odpowiednikiem powiększona została powierzchnia robocza maszyny. Umożliwia to pracę z większymi elementami lub jednoczesne umieszczenie w maszynie większej ilości podzespołów. Co równie ważne, dzięki uproszczeniu konstrukcji udało się obniżyć cenę maszyny. Poszerza to potencjalną grupę użytkowników otwierając przed mniejszymi firmami drogę do automatyzacji procesu dozowania.
Więcej informacji na temat DesktopCell.

 

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00