Bandażowanie / taśmowanie

Maszyny i urządzenia do bandażowania (taśmowania – owijania) kabli i wiązek kablowych. Proces ten wykonuje się liniowo – po długości kabla bądź wiązki kablowej jak też i miejscowo, w celu mocowania, bądź izolowania miejscowego.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00