Produkcja i dozowanie w warunkach próżni

Komory realizujące proces produkcji i dozowania materiału w warunkach próżni zapewniające dostarczanie wolnego od zanieczyszczeń i pęcherzyków powietrza medium.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00