Produkcja i dozowanie w warunkach ciśnienia atmosferycznego

Zautomatyzowane, niezawodne komory i jednostki dla procesu produkcji i dozowania jednorodnej mieszaniny realizowanego w warunkach ciśnienia atmosferycznego gwarantujące najwyższą precyzję.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00