Przygotowanie i podawanie materiału

Systemy przygotowujące i dostarczające materiał do głowicy dozującej zapewniające stałe podawanie idealnie odgazowanego i homogenicznego materiału o ściśle określonych właściwościach.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00